MENU


Pytania o wiaręPYTANIE1 W pewnej grupie dla ateistów na FB ktoś napisał takie pytanie, na które nie mam pojęcia co odpisać. Cytuje:

"Skoro Bóg już przed moimi narodzinami wiedział jak potoczy się moje życie i wiedział, że (dajmy na to) po śmierci pójdę do piekła, to ja nie mogę zrozumieć, dlaczego powołał mnie do tego życia?! Po co, na co, w jakim celu!? (bo to, że teraz jestem i tutaj piszę, to nie jest chyba wola moich rodziców, tylko przede wszystkim wola Boga, prawda?). Ja rozumiem, że człowiek ma wolną wolę i sam może decydować o swoim postępowaniu i o swoim życiu, a więc pośrednio i o tym, czy będzie zbawiony. No dobrze, ale w takim razie jaki to ma sens, skoro Bóg i tak wcześniej wie, czy dana osoba zanim się narodzi, pójdzie do nieba, czy do piekła! A skoro ja pójdę np. do piekła, to po co ja tu jestem na tym świecie? Czy ja tu się pchałem??? Czy może Bóg mnie tu wypchał po to, żebym potem smażył się w ogniu? Może mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć?PYTANIE2

Skoro Bóg wie wszystko i ma dla każdego plan, to po co modlitwa z prośbą? Modlitwa z prośbą przecież ingeruje w Boży plan.

PYTANIE3:

Iz 65,25 o co chodzi w tym fragmencie?

"Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej górze? - mówi Pan*."

PYTANIE4:

Co znaczy? Łk 9,27 "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże" - o co chodzi Jezusowi?

PYTANIE5:

Dlaczego Chrystus nie zna daty końca świata? i dlaczego wiedzy tej nie posiada także trzecia Osoba Trójcy (skoro wie tylko Ojciec)- Mk 13, 24-32

Ciężko zrozumieć, biorąc pod uwagę Wszechwiedzę Boga oraz zapis z Katechizmu:

"Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Synu i daru Duchu Świętego." (KKK 267)Ad 1. O nikim nie można powiedzieć, że pójdzie do piekła. Bóg o każdego człowieka walczy do końca. Proszę przeczytać Dzienniczek św., s. Faustyny, a wówczas to zrozumiesz. Bóg stwarza człowieka, aby był szczęśliwy. Daje mu do tego wszelkie możliwe warunki. Do tego nie jest potrzebne bogactwo, zdrowie, wykształcenie. Jeśli człowiek odrzuca Boga, sam przeznacza siebie do piekła. Bóg o niego walczy swoim cierpieniem, męką, która będzie trwała aż do skończenia świata. Nie Bóg przeznacza człowieka na potępienie, lecz sam człowiek to czyni. Jeśli chcesz być potępiony, to wiedz, że Bóg będzie Ci usiłował na wszystkie możliwe sposoby w tym przeszkodzić. Bóg każdego człowieka przeznaczył do zbawienia. Tyle razy Bóg upomina człowieka, a on nie chce słuchać. Co powinien zrobić? Nie powinien powoływać tych ludzi do istnienia? Wybór piekła, jest wyborem człowieka. Nie wydaje Ci się, że takie przewrotne pytanie stawia ludziom szatan? Wyczuwam w tym pytaniu jego obecność, przebiegłość. Bóg jest miłosierny wobec wszystkich ludzi bez wyjątku.

Ad 2. Bóg ma plan, lecz tego planu nie wykonuje. Plan jest dla człowieka. Modlitwa z prośbą jest po to, aby człowiek był w stanie wykonać to, co Bóg wobec niego zamierzył. Bóg nie wykonuje za człowieka tego, co należy do człowieka. Modlitwa z prośbą ingeruje w Boży plan w tym znaczeniu, że jest wołaniem o pomoc w jego realizacji. Bez pomocy Boga nie możemy uczynić żadnego dobra.

Ad 3. Jest to opis życia w niebie, życia w harmonii również między zwierzętami.

Ad 4. Królestwo Boże, to Jezus Chrystus, to Bóg. Ci, do których mówił Jezus, nie doświadczą śmierci, dopóki nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, a tym samym staną się członkami Królestwa Bożego.

Ad 5. Chrystus, to jedna osoba i dwie natury. Chrystus nie wie, jako człowiek, kiedy będzie koniec świata. Zna jednak czas końca świata, będąc Bogiem. Tam, gdzie jest Jezus, jest Ojciec i Ducha Święty. Widząc Jezusa, widzimy Ojca. Wiedza Ojca jest równocześnie wiedzą Syna i wiedzą Ducha Świętego.Liczba wyświetleń strony: 13272 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC