MENU


Rekolekcje...


... ze św. Teresą z Avila

Rozmyślanie

Początki życia zakonnego

Grzech i modlitwa

Rozmowy duchowe

Warunki modlitwy

Budzenie duszy

... ze św. Janem od Krzyża

Noc ducha

Noc zmysłów

Noc ciemna

Pozbawienie się upodobania w pożądaniu

Pycha

Łakomstwo duchowe

Strapienia

Doznania zmysłowe

Umartwianie radości

...ze św. Faustyną Kowalską

Ból, łzy i rany

Walka przez modlitwę

Cierpienie i pocieszenie

Milczenie dla Boga

Grzesznicy

Otwartość na łaskę

Życie zakonne

Doświadczenie nędzy

Konanie z miłości

Noc ciemna

Przewodnik duchowy

Słuchanie Pana

Wystarczy Bóg

Cierpienie rozkoszą

Bóg sam wystarczy

W obecności Bożej

Wola Boga, rozkoszą serca

Wierność najwyższą wartością

Serce mieszkaniem Boga

Walka przez modlitwę

Milczenie dla Boga

Konanie z miłości

Słuchanie Pana

Cierpienie rozkoszą

Sens bólu

Męka z miłości

Patrzeć przez rany

Grzech jest przepaścią

Miłosierdziem przesiąknięta

Przeżywanie nędzy

Krzyk szatana

Siła w ufności

Moc w posłuszeństwie

Dar wiecznej miłości

W szkole Maryi

W ramionach Boga

Udręki wewnętrzne

Pomóż ratować grzeszników

Lęk łaską

Nie płacz

Znoszenie z pokorą

Noc ciemna

Imię moje, ofiara

... ze św. Pawłem Apostołem

Droga do Damaszku

Ciemności św. Pawła - Dz 9, 8-9

Nosimy konanie Jezusa - 2 Kor 4, 7-15

Nawrócenie i rozczarowanie

Będę się chlubił z moich słabości - 2 Kor 12, 1-10

Rachunek sumienia św. Pawła

Pozostawanie na marginesie życia wspólnoty

Trwać w dobrych czynach - 2 Tes 2, 16-3, 5

Próżne myślenie - Ef 4,17.20-24

Znoście niesprawiedliwość - 1 Kor 6,1-11

Przemija postać tego świata - 1 Kor 7,25-31

Wiedza wspomaga życie w prawdzie - 1 Kor 8,1b-7

Z wewnętrznego przymusu - 1 Kor 9,16-19

Nie możecie - 1 Kor 9,16-19

Bóg wywyższył - Flp 2,6-11

Największa jest miłość - 1 Kor 12,31-13,13

Jedno Ciało - 1 Kor 12,12-14.27-31a

Abyście dali ciała swoje

Przemienienie św. Pawła

Polecam was Bogu

Świadek Jezusa Chrystusa

Hymn o miłości

Męka św. Pawła i męka Chrystusa

...ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Cierpieć i umrzeć z Miłości

Mała droga

Przychodzi z nieba i zaprasza do nieba

... ze Św. Magdaleną Zofią Barat

Wynagradzać, to odbudować

Adoracja i ofiara

Życie w Duchu Świętym

Duch Kościoła

Kościół uczynić pięknym

Życie wspólne

Nie potrafimy żyć bez wspólnoty

Uczyń serca nasze według Serca Twego

Wspólnota w duchu, św. Magdaleny Zofii Barat

Modlitwa u św. Magdaleny Zofii Barat

Owoce modlitwy św. Magdaleny Zofii Barat

Kontemplacja Matki Barat

Modlitwa i wierność

Cel życia i modlitwy – chwała Serca Jezusa

Do czego powrócić?

... z Mojżeszem

Wydobyty z wody

Naród niewolników

Szok wezwania

Wahania Mojżesza

Wspólnota rozbita

Misja Mojżesza

Być faraonem

Wyjdź z Egiptu

Wybrał samotność

Opór człowieka wobec Boga

Niepowodzenia

Bez zrozumienia

Cierpienie Mojżesza

Zaangażowanie

Złoty cielec

Mojżesz, sługa Boży

Wielkoduszność i niepowodzenia

Śmierć Mojżesza

... z Księgą Rodzaju

Wstyd - bezwstyd

Człowiek bezbożny (Rdz 18, 20-32)

Wstań (Rdz 21, 5.8-20)

Bóg wystawia na próbę (Rdz 22, 1-19)Bądź oczyszczony

Marek 1,40-45 | 1. Ból samotności | 2. Czas powrotu | 3. Czystość zależna od pragnień | 4. Komuś zaufać | 5. Konieczność uporządkowania uczuć | 6. Kształtowanie smaku | 7. Myślenie o czystości | 8. Patrzeć w Oblicze Jezusa | 9. Skąd nieczystość? | 10.Wstęp do uzdrowienia | 11.Odbudowa wspólnoty


Dotknęła


Marek 5,21-34 | 1. Wyjść naprzeciw | 2. Potrzeba bliskości | 3. Porażki pozbawiają zaufania | 4. Dotknąć Jezusa | 5. Choroby mówią o nas | 6. Kiedy ludzie zawodzą | 7. Otrzymujemy więcej


Otwórz się


Marek 7,31-37 | 1. Głusi i niemi | 2. Mówienie i milczenie | 3. Pozwolić się przyprowadzić | 4. Tworzenie więzi | 5. Uzdrawiający dotyk | 6. Spojrzał | 7. Westchnienie Jezusa | 8. Otwórz się


Wyciągnij rękę


Łukasz 6,6-11 | 1. Martwa ręka | 2. Ręka Boga i ręka człowieka | 3. Lęk przed spotkaniem | 4. Wyjść z tłumu | 5. Ze smutkiem i gniewem | 6. Wyciągnij rękę


Abym przejrzał


Łukasz 18,35-43 | 1. Moc z kontemplacji | 2. Nie widzę | 3. Współczucie jest potrzebne | 4. Jesteśmy wyciszani | 5. Od użalania się do decyzji | 6. Mówić o najgłębszych pragnieniach


Nie mam człowieka


Jan 5,1-9 | 1. Nie tak miało być | 2. Nie czekamy na Jezusa | 3. Żyć w świecie realnym | 4. Ludzka bezradność | 5. Czego naprawdę chcemy? | 6. Zdrowie w doświadczeniu miłości

Liczba wyświetleń strony: 4612 * Liczba gości online: 16 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC