MENU


Noc zmysłówW nocy zmysłów odczuwamy udrękę, lecz nade wszystko miłość Boga. W tym stanie ducha trwamy w radości wyzwolenia się od tego, co zewnętrzne, od pożądań, od tego, co niedoskonałe, a przenikające życie zmysłowe. Zanim wejdziemy w stan bycia błogosławionymi, przejść musimy przez oczyszczenie, które jest doświadczeniem nocy. Kiedy Bóg pobudza nas swoją miłością, rozpala nią, wchodzimy w Noc ciemną. Ten stan jest uwolnieniem i oczyszczeniem ze zmysłowych pożądań, od tego, co jest na świecie, od przyjemności ciała i tego, czego chce nasza wola. Oczyszczenie zaznacza swoją skuteczność uciszeniem sfery zmysłowej. Uciszenie z jednej strony łączy się z umartwieniem sfery zmysłowej z drugiej zaś z jej uśpieniem, nie pobudzaniem, nie wprowadzaniem w aktywność.

Bóg wprowadza człowieka w doświadczenie Nocy. Sami byśmy w nie weszli, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami uwolnić się od pożądań zmysłowych, aby dojść do Boga. Droga, którą idziemy na spotkanie Boga, do zjednoczenia z Nim, jest NOCĄ. Nie można wyjść ze zmartwień, smutków, niepokojów, pożądań, jeśli nie zostaną one uśpione. Bóg uwalnia człowieka od tego wszystkiego, co jest dla niego nocą.

Rezygnacja zmysłów z pożądania i upodobania oraz wyrzeczenie się tego, w czym świat znajduje upodobanie jest Nocą ciemną. Środkiem, który nam towarzyszy jest wiara, będącą taką samą ciemnością, jak noc. Rozwijając się w wierze, wchodzimy w Noc ciemną. Wchodząc w kontemplację, wchodzimy w Noc ciemną.

Jeśli chcemy wzrastać w miłości Boga, potrzeba zgodzić się na bycie pozbawionym pożądania i upodobania w tym, co oddziela świat od Boga. Bóg jest celem naszego zdążania, a tym samym Nocą ciemną. Nasza dusza, serce musi przejść przez Noc ciemną, aby doświadczać zjednoczenia z Bogiem. Przywiązanie do rzeczy cielesnych i doczesnych sprawia, że możemy być zależni od wpływu złego ducha. Uwolnienie się od przywiązania jest równoznaczne z odrzuceniem jego oddziaływania.

Jest jedna noc składająca się z trzech części:

• Noc zmysłów

• Noc wiary

• Noc udzielania się Boga
Liczba wyświetleń strony: 3945 * Liczba gości online: 33 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC