MENU


W szkole MaryiMaryja weszła w życie Faustyny z polecenia Boga. Miała być dla niej w szczególny sposób matką. Matka Jezusa pragnęła, aby Faustyna była jej dzieckiem. Zwracała się do niej, mówiąc ?córko?. Zachęta Maryi, co do życia Faustyny, odnosiła się do praktykowania trzech cnót: pokory, czystości i miłości Boga (Dz. 1414 i 1415). Faustyna oddała się Maryi prosząc o okrycie Jej płaszczem, aby się stała miłą Jezusowi, by mogła nieść Jego miłosierdzie do świata aż po wieczność (Dz. 220). Niepokalana odpowiadała na jej prośby. Oczekiwała od Świętej modlitwy za świat, a szczególnie za Polskę. Prosiła, aby Faustyna przez dziewięć dni przyjmowała Komunię świętą wynagradzającą. W tym czasie powinna stawać przed Bogiem jako ofiara, bez względu na porę dnia i nocy. Zawsze powinna trwać duchem na modlitwie (Dz. 325). Niepokalana wyraziła życzenie, aby życie sióstr było podobne do Jej życia, czyli ciche, pokorne, ukryte, nieustannie zjednoczone z Bogiem. Siostry powinny prosząc za wszystkich ludzi przygotować świat na powtórne przyjście Boga (Dz. 625).

Maryja przypomniała, że miły Bogu jest ten, kto postępuje wiernie za natchnieniem Jego łaski. Jej Syn przyjdzie na ziemię nie jako miłosierny Zbawiciel, lecz jako sprawiedliwy Sędzia. Ten dzień będzie straszny. To dzień gniewu Bożego, który przeraża również aniołów. Stąd konieczność mówienia wszystkim o Bożym miłosierdziu, dopóki jeszcze jest na to czas. Maryja przestrzegała Faustynę, że nie głosząc o Bożym miłosierdziu, będzie odpowiadała za wielką liczbę ludzi pozbawionych miłosierdzia. W głoszeniu miłosierdzia Faustyna nie powinna się lękać, gdyż Matka Jezusa współczuje, zabiega o miłosierdzie Syna. W tej posłudze Święta powinna być wierna do końca (Dz. 635).

Faustyna widziała zarówno Jezusa, jak i Jego Matkę. W jednej z wizji, której doświadczyła, Maryja ukazała się z obnażoną piersią i utkwionym w niej mieczem, płaczącą i zasłaniającą ludzkość przed karą Bożą. Bóg nie może nas karać, ponieważ zasłania nas Matka Boża. Gdyby nie ona, nasze wołanie byłoby nieskuteczne (Dz. 686). W jednej z wizji Faustyna widziała Jezusa patrzącego z surowością na mieszkańców ziemi. Wtedy poznała, że ze względu na prośby Matki swojej przedłużył ludzkości czas miłosierdzia (Dz. 1261).

Maryja prosiła Faustynę, aby starła się żyć w cichości i pokorze, aby Jezus mógł w niej odpocząć. Jej troską powinna być nieustanna adoracja Pana w swoim sercu. Będąc w sercu przed Jezusem powinna wypełniać na zewnątrz wszystkie obowiązki, które zostały jej zlecone. Przebywając z Bogiem w sercu doświadczać będzie Jego mocy. Z siostrami powinna utrzymywać kontakt wyłącznie związany z wypełnianiem swojego obowiązku (Dz. 785).

Naśladując Matkę Bożą głębiej poznawała Boga (Dz. 843). To właśnie Maryja uczyła Świętą życia wewnętrznego. Mówiła, w czasie jednego z widzeń, że prawdziwą wielkością jest kochać Boga i upokarzać się w Jego obecności, całkowicie zapomnieć o sobie, gdyż Jezus w pokornych ma upodobanie a pysznym zawsze się sprzeciwia (Dz. 1711). Prosiła Maryję, aby cierpienia nigdy jej nie złamały. W odpowiedzi usłyszała zachętę, aby nie lękała się złudnych przeszkód, lecz kontemplowała mękę Jezusa. To był sposób na zwycięstwo wskazany przez Niepokalaną (Dz. 449). Faustyna prosiła Maryję także o męstwo serca i ustrzeżenie go w niej (Dz. 915).

?Ojcowie Kościoła mówią, że pod płaszczem Maryi chowają się potwory, ludzie, których nikt nie chciałby kochać. Ona jest schronieniem i ucieczką największych grzeszników, ponieważ jest miłosierdziem samego Boga. Maryja płacze łzami czułości i litości z polecenia Ojca, aby wyrazić czułość, litość, miłość, łaskawość i miłosierdzie Boga. Łono Maryi jest jej centralnym miejscem, miłosiernym miejscem wcielonego miłosierdzia, samej miłości. Żyjąc w łonie Maryi, schronieni pod płaszczem miłosierdzia, uczymy się poznawać Ojca. Bóg jest miłosierny i jak to mówi ojciec Kolbe, powierzył Maryi Pannie całą dziedzinę miłosierdzia? .

W okresie Adwentu, Faustyna zapragnęła naśladować cichość Maryi. Nadzieję na wytrwanie w tym postanowieniu, dawała jej obecność Matki Jezusa (Dz. 1398). Doświadczyła Jej widzenia, przychodząc i ogłaszając swój nowy tytuł: Matki Bożej Kapłańskiej. Maryja prosiła Jezusa: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Faustyna otrzymała polecenie, aby o tym, co widziała, powiedziała kapłanom (Dz. 1585).
Liczba wyświetleń strony: 2525 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC