MENU


Adoracja i ofiaraŚw. Magdalena Zofia odczuwała gorące pragnienie wnikania w ducha ofiary i adoracji. Według niej, prawdziwa adoracja jest złożeniem się w ofierze. Polega ona na gotowości w przyjęciu woli Bożej, szczególnie przez posłuszeństwo. Ono jest dla Świętej szczególną cechą kultu Najświętszego Serca.

Adoracja jest wynikiem konsekracji Sercu Jezusowemu, poświęceniu się Jemu, oddaniu, ofiarowaniu. W adoracji powinno zawierać się silne pragnienie nieustannego zwrócenia się w stronę Ojca, na podobieństwo Jego Syna: „Życie całkowicie poświęcone służbie naszego Pana, w zjednoczeniu z uczuciami Jego Boskiego Serca zakłada adorację i ofiarę”. Adoracja jest dla Świętej aktem przedłużenia Najświętszej Ofiary. Wystarczy jedno spojrzenie na Najświętszy Sakrament i pamięć na osobiste ofiarowanie się Chrystusowi, aby dokonało się zjednoczenie ofiary człowieka z ofiarą Boga.

Aby stać się oblubienicą Pana, trzeba zgodzić się na ofiarę. Oblubienica dociera do serca Pana w chwili Jego ofiary. Adoracja wychowuje człowieka do prostoty i uległości, uczy go odejścia od samego siebie by smakować w obecności Boga również w czasie codziennych zajęć. Nasze działanie powinno być głęboko zanurzone w adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie można oddzielać tego, czym żyjemy od adoracji. W niej wszystko powinno być zanurzane i przemieniane. Jest to czas, w którym otrzymujemy zrozumienie oczekiwań Boga, pragnień Jego Serca. Niezbędna jest postawa pełnego przylgnięcia do Najświętszego Sakramentu, zawierzenia Jezusowi i całkowitej dyspozycyjności.

Naszą powinnością jest proszenie Pana, aby swoje intencje, pragnienia uczynił naszymi, aby modlił się w nas. Powinniśmy wyrazić gotowość na przyjęcie wszystkiego, co nam powie, o co poprosi, co nam ofiaruje. W czasie adoracji konieczna jest nasza postawa oczyszczenia, zapomnienia o sobie i pokory. Nieodłączną postawą w adoracji jest przepraszanie Boga za grzeszników, ale i za grzechy, które my uczyniliśmy. Adoracja jest nierozdzielnie połączona z ofiarą na chwałę Bożą, przy całkowitym posłuszeństwie Bogu w sprawach będących pragnieniem Jego Serca.
Liczba wyświetleń strony: 2721 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC