MENU


Próżne myślenie - Ef 4,17.20-24Św. Paweł usilnie prosi Efezjan, aby nie postępowali jak poganie. Oni bowiem odznaczają się próżnym myśleniem. Na czym ono polega? Umysł człowieka pogrążony jest w mroku, nie zna Bożego słowa, pozbawiony jest wiedzy, a także odznacza się zatwardziałością serca.

Mrok (ciemność), kojarzy się z czymś niebezpiecznym, tajemniczym, złym. Wejście człowieka, jego umysłu i serca w mrok, to pogrążenie się w jakimś niebezpieczeństwie, w określonym złu. Ciemność jest symbolem chaosu, nie uporządkowania. Może ona przyjść jako skutek braku dobrych wyborów człowieka, odejścia od tego, co jedynie jest ważne. W ciemnościach mieszkają moce wrogo usposobione zarówno do Boga, jak i do człowieka. Te moce wskazują jednoznacznie na złego ducha. Ciemność jest symbolem tego, co bezbożne i odległe od Boga. Chodzenie w nocy, może powodować potykanie się człowieka. Kto naśladuje Jezusa nie pozostaje w ciemności: „Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności”. Próżne myślenie, to złe, niebezpieczne dla człowieka rozważanie pewnych spraw, ich rozumienie. Myśleć źle, to myśleć nie prawdziwie, nie dobrze; bez brania pod uwagę konsekwencji związanych z takim myśleniem. Złe myślenie, jest wchodzeniem w tworzenie zła: destrukcyjnych postaw, zachowań, słów, które w odpowiednim czasie zostaną przez człowieka uzewnętrznione. W złym myśleniu, nie ma miejsca na widzenie, rozeznanie niebezpieczeństw, które ono sprowadza. Takie myślenie jest przekleństwem i analogicznie rzecz biorąc: dobre myślenie jest błogosławieństwem dla człowieka, siłą uszlachetniającą go.

Myślenie, o którym mówimy, wprowadza nie uporządkowanie w uczuciach i pragnieniach, życiu zmysłowym i dążeniach osoby. Dobre, zdyscyplinowane myślenie porządkuje sferę życia uczuciowego człowieka, a to przyczynia się do odczuwania pokoju serca. Nieustępliwe trwanie w demoralizującym myśleniu, czyni serce człowieka zatwardziałym, zamkniętym w sobie, zamkniętym na dobre myśli od Boga pochodzące. Próżność takiego myślenia, odnosi się do braku odpowiedzialności za zobowiązania, które człowiek na siebie przyjął.

Przez złe myślenie, człowiek staje się wrogo usposobiony do Boga, do bliźniego, nie szczędząc również siebie, idąc w stronę samoudręki. Jest to spowodowane działaniem szatana. Myślenie, na którym czynimy refleksję, pozbawia człowieka odniesienia do Boga, a tym samym człowiek odbiera swojemu Panu to, co wcześniej złożył w ofierze: życie, wolność, serce. Źle myśleć, prowadzi do: „żyć z daleka od Pana”. Mrok, noc, ciemności - to środowisko w wymiarze życia duchowego, gdzie człowiek czuje się źle. Został bowiem stworzony do życia w świetle. Chodząc w atmosferze wewnętrznego mroku, doświadczam bezsensu cierpienia, bólu, rozdarcia w uczuciach. Jezus wchodzi w moją ciemność, dla spotkania się ze mną. Próżność w myśleniu objawia się także, w niewrażliwości sumienia. Zatraciłem jasną zdolność rozróżniania co dobre, a co złe. Złe myśli, zranione uczucia, urazy do ludzi, pozbawiają serce, sumienie tej czułości, która jest wrażliwa na Miłość Boga. Brak czułości, wrażliwości sumienia, obecność „serca z kamienia”, wrzuca człowieka w częste popełnianie grzechów nieczystych.
Liczba wyświetleń strony: 2688 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC