MENU


Znoście niesprawiedliwość - 1 Kor 6,1-11Św. Paweł nie ocenia sędziów lecz prawo, którym się posługują. Ponieważ wyznawcy Chrystusa zostali obmyci Jego Krwią, dlatego są świętymi. Nie powinni oni w sprawach spornych iść do sędziów pogańskich, ponieważ ci nie uznają prawa Bożego. Sprawiedliwym jest ten, który kieruje się prawem nadanym Boga. Nieumiejętność życia powinna prowadzić chrześcijan do zawstydzenia się. To, co jest słabością i naszym grzechem, powinno pozostać między nami. Nie należy spraw, których się wstydzimy, czynić publicznymi. To, czego człowiek się wstydzi, nie powinien prezentować przed tymi, którzy nie znają nauki Jezusa. „Swoje brudy należy prać we własnym domu”.

Człowiek niewierzący nie może być sędzią kwestiach moralnych czy duchowych, nie znając nauki Chrystusa. Trzeba umiejętności posłuszeństwa Duchowi Świętemu, aby mieć wgląd w tajemnicę życia duchowego i moralnego wierzących. Poganie nie słuchają Boga, stąd nie poznają tego co jest dobre, słuszne i sprawiedliwe przed Nim.

Apostoł mówiąc o tym, że będziemy sądzili aniołów, ma na uwadze „upadłych aniołów”. Zachęca, aby wierzący w Chrystusa godzili się na krzywdę ze strony innych, na bycie oszukanymi, nie zaś na to, aby byli krzywdzącymi o oszukującymi.

Bolesna jest lista tych, którzy, jak twierdzi św. Paweł, nie dostąpią zbawienia. Kim są ci ludzie? Są to osoby, które uparcie żyją w grzechu: nałogowo kradną, umyślnie popełniają wymienione grzechy seksualne albo nie chcą porzucić któregoś z jawnych grzechów. W taki sposób ogłaszają, że nie należą do wspólnoty Ludu Bożego.

Postawą nie do przyjęcia jest deklarowanie wiary w Boga, a równocześnie świadome i dobrowolne trwanie w grzechu. Osoby tak postępujące żyją nie wiarą, lecz iluzją o byciu wierzącymi.
Liczba wyświetleń strony: 3508 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC