MENU


Przemija postać tego świata - 1 Kor 7,25-31„Co do dziewic”. Św. Paweł prawdopodobnie ma na uwadze pary od zaręczonych po tych, którzy postanowili żyć w celibacie w małżeństwie. Stąd Apostoł mówi: „dobrze tak żyć”. A równocześnie nadmienia, że „cierpieć będą udręki w ciele”. Po pierwsze – więcej trosk, po drugie – mogło się to łączyć z krytyką ze strony korynckich ascetów.

Św. Paweł zachęca do tego, aby człowiek nie zajmował się w nadmiarze troskami dnia codziennego. Z jednej strony zachęca do życia bez żony, z drugiej zaś mówi o wolności od grzechu tych, którzy zawierają związki małżeńskie. Zarówno jednym jak i drugim, czyli „posiadającym żonę, smutnym i tym, którzy się cieszą, i tym, którzy zajmują się sprawami tego świata” przypomina, że powinni żyć tak, jakby ich te okoliczności nie krępowały.

Zwrot: „Nie usiłuj odłączyć się” oznacza: „Nie usiłuj się rozwieść”. Słowa „Jesteś wolny” (dosł. „jesteś wolny od żony”) mogą oznaczać „Jesteś rozwiedziony” lub „owdowiały”. Apostoł nie jest przeciwny małżeństwu ani seksualnemu spełnieniu, jakie ono niesie, nie chodzi mu też o to, aby komukolwiek narzucać ograniczenia, ale chciałby choć niektórym oszczędzić zwykłych problemów życia małżeńskiego, które powodują, że człowiek czuje się rozdarty, przeznaczając siły właśnie na nie. Św. Paweł stara się zniechęcić zarówno do zawierania ponownych związków, jak i do zawierania małżeństw przez dziewice. Zezwala jednak na jedno i drugie.

Wielu Żydów oczekiwało nadejścia okresu wielkiego ucisku przed nastaniem końca świata. W tym czasie małżeństwo i prokreacja miały stracić swój sens. Św. Paweł oczekiwał bliskiej paruzji, nie zachęcał do zachowywania pozorów, lecz do niezależności. Czynienie nowych zobowiązań byłoby nierozsądne, gdy wszystko ma się ku końcowi.
Liczba wyświetleń strony: 2717 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC