MENU


Nie możecie - 1 Kor 9,16-19Św. Paweł podaje kolejny powód niejedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom. Nie jest rzeczą sensowną, aby pić jednocześnie z kielicha Pana i kielicha demonów. Bardzo wyraźnie bożki nazywa demonami.

Chleb i wino, będące elementami Eucharystii, uświadamiają nam obecność Chrystusa. Wierzymy, że udział w niej przyczynia się do jedności i wspólnoty wierzących, przez skupienie się na Chrystusie i braciach. Chlebem jest ciało Chrystusa. Prowadzi on do zjednoczenia chrześcijan w jedno Ciało, którego części tworzą całość. Podobnie było w ofiarach składanych przez Izraelitów. Zwierzę ofiarne było rozdzielane między Boga (reprezentowanego przez ołtarz), kapłana oraz składającego ofiarę. Miało to prowadzić do powstania więzi między wszystkimi stronami.

Brak odniesienia chrześcijan do bożków (brak wymiaru wertykalnego), brak uznania ich istnienia, nie usuwa wymiaru horyzontalnego, który miał miejsce przez fakt udziału w spożywaniu mięsa ofiarowanego bożkom. Chrześcijanie uczestnicząc w ucztach odbywających się w pogańskich świątyniach, jednoczą się z poganami, którzy przez akt wiary nadają bożkom istnienie subiektywne, co ułatwia swobodne działanie wrogich Bogu sił („demonów”). Ci zatem, którzy uczestniczyli spośród chrześcijan w ucztach pogańskich, aby jeść mięso składne bożkom, byli „partnerami demonów”, ponieważ gorszyli innych wierzących, niszcząc w ten sposób chrześcijańską wspólnotę. Chociaż nie mieli takiego zamiaru, takie były konsekwencje ich postępowania.
Liczba wyświetleń strony: 2506 * Liczba gości online: 4 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC