MENU


Rozmowy duchoweRozmowy duchowe są dla umocnienia, pogłębienia się w tym, co dobre, słuszne, właściwe. Służą tym, którzy doświadczają pokus, przeszkód w życiu duchowym, a także spotykają osoby, które im źle radzą. Człowiek pragnący wzrastać w miłości Boga i pełnieniu Jego woli bardzo często nie rozmawia o tym z innymi. Jest to spowodowane działaniem złego ducha. Natomiast osoby, które są oddane pożądliwości, mówią o tym oficjalnie, bez skrępowania, bez zawstydzenia, jakby im to przynosiło chlubę. Szatan skłania je do głośnego objawiania swoich żądz.

Osoby, które służą Bogu, powinny się wspierać wzajemnie, aby mogli wzrastać w Jego łasce. To, co jest grzeszne, uznaje się za rzecz dobrą i osoby, które wchodzą w takie doświadczenia, są traktowane jako właściwie postępujące. Do upadków w grzech znajdziemy wielu sprzymierzeńców, lecz do powstania z nich trudno znaleźć kogokolwiek. Odczuwamy opuszczenie i pozostawienie samym sobie.
Liczba wyświetleń strony: 2506 * Liczba gości online: 4 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC