MENU
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżemCzy ciężar krzyża jest tak wielki, iż sam Bóg-Człowiek nie może go unieść? Czy upadek, to jedynie wyczerpanie fizyczne, spowodowane nieopisanymi torturami? Ten upadek to w większym stopniu ból Bożego Serca, niż ból ciała. Upadek pod krzyżem wyraża rozdzierający, przytłaczający ból, który płynie od ludzi do Tego, który wszystko uczynił bardzo dobre.

Miłość jest bezradna wobec buty, zarozumiałości, wulgarności, wobec tego, że człowiek zło nazywa dobrem, a dobro nazywa złem, ograniczaniem jego wolności. Dlaczego Jezus upada? Bo tylko w ten sposób można odzyskać człowieka pysznego, zarozumiałego, nie płaczącego nad sobą i swoimi grzechami. Cierpienie, ból ofiarowane Ojcu, jest odzyskaniem człowieka dla myślenia po Bożemu, a odejście od myślenia po ludzku. Jest to uwalnianie człowieka spod wpływu działania złego ducha i świata i wprowadzanie go w myślenie i odczuwanie tajemnicy ośmiu błogosławieństw.Liczba wyświetleń strony: 10886 * Liczba gości online: 2 * Ostatnia aktualizacja: 2019-07-21
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC