MENU
Jezus pociesza płaczące niewiastyW osobistym cierpieniu można znaleźć słowa pocieszenia dla innych. Pociesza ten, który mówi prawdę. Jezus przypomina niewiastom, że Jego cierpienie ma swoje źródło w ich grzechu oraz grzechu ich dzieci. Niewiasty w swoim ubolewaniu nad męką Jezusa nie dostrzegają prawdy o tym, że są przyczyną tej Męki. Wszędzie tam, gdzie jest cierpienie, być może i my mamy swój udział przez grzech.

Niewiasty płacząc, odpokutowywały za grzechy swoje i swoich rodzin. Dar łez jest łaską, której udziela nam Bóg, abyśmy płacząc nad męką i śmiercią Jezusa, powrócili do Niego, źródła mocy skutecznie opierającej się złu. Czyż łzy nie rodzą serca skruszonego? Kiedy jest ono skruszone, doświadcza rzeczywistego nawrócenia. Tam, gdzie skrucha serca, tam człowiek jawi się w pokorze, łagodności, dobrej mowie, w wyciszeniu namiętności.

Płacz nad sobą jest powrotem do prawdy o swoim nieprawdziwym życiu, w którym Bóg był pomijany. Płacz nad swoimi grzechami jest równoznaczny z otwarciem oczu na ohydę spustoszenia zalegającą miejsce święte, którymi są: moja dusza, serce, sumienie, moje ciało, mój umysł, moja wola (por. Mt 24,15). Czy jestem zdolny aby zapłakać nad sobą i nad bliskimi mojemu sercu?Liczba wyświetleń strony: 10900 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2019-07-21
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC