MENU


Pascha Jezusa Chrystusa


Scena 4
Mowa pożegnalna

Ewangelia
Jan 14, 1-14


Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idęť. Odezwał się do Niego Tomasz: ŤPanie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?ť Odpowiedział mu Jezus: ŤJa jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliścieť. Rzekł do Niego Filip: ŤPanie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczyť. Odpowiedział mu Jezus: ŤFilipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: \"Pokaż nam Ojca?\" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.Medytacja


Słowa, które Jezus wypowiada w swojej mowie pożegnalnej zostały przekazane w tym celu, aby nas umocnić w wierze. Najpierw dotyczy ona zagadnienia wiary i niewiary, odejścia i ponownego przybycia. Jezus zapowiada, że odejdzie z tego świata i pójdzie do Ojca. Odchodzenie jest ważnym symbolem w życiu ludzi wierzących. Żyjemy na ziemi, ale z ziemskiego świata przechodzimy do Bożego. Nie następuje to dopiero po śmierci. Wiara oznacza już tutaj i teraz przejście z ziemskiej do niebiańskiej egzystencji. Dzięki wierze mamy już na ziemi udział w przyszłym świecie – w świecie Boga.

Nasze życie jest nieustannym przechodzeniem z jednego świata do drugiego. W tej drodze zawsze towarzyszy nam Jezus, będący dla nas wsparciem poprzez Ducha Świętego. Najważniejszym przesłaniem mowy pożegnalnej jest wezwanie do wiary. Wiara pozwala nam przetrwać wstrząsy łączące się z ludzkim życiem. Wstrząs jest skutkiem zderzenia między tym, co słyszymy od Chrystusa, a tym, co proponuje i czym żyje świat; między drogą zewnętrzną i wewnętrzną, między wewnętrznym przeczuwaniem Boga i zewnętrzną rzeczywistością, która nie chce nic wiedzieć o Bogu. Przechodzić do Ojca możemy tylko dzięki wierze. Tracimy pewność, gdy Jezus staje się nieobecny w naszym życiu. Wiara oznacza stałe zaufanie. Doświadczamy przez nią spokoju i wewnętrznej stałości.

Jezus mówi także o mieszkaniach w domu Ojca. Odpowiada tym samym na naszą nieustanną potrzebę bezpieczeństwa, pewności i spokoju. On sam przygotuje nam mieszkanie. Każdy otrzyma mieszkanie odpowiednie dla siebie. Już teraz, żyjąc na ziemi, mieszkamy tam, gdzie mieszka Bóg. Dlatego żyjąc na ziemi możemy doświadczać prawdziwej wolności i autentycznego bezpieczeństwa. Gdy umieramy, Jezus wychodzi naprzeciw nas, aby zabrać nas do mieszkania, które przygotował.

W pytaniu skierowanym do Jezusa przez Tomasza pojawia się poszukiwanie odpowiedzi na to, czym jest prawdziwe życie i czym droga do niego? Trzeba chcieć wybrać drogę właściwą w życiu, spośród tych, jakie proponuje świat. Pytanie o drogę jest szukaniem sensu i celu ludzkiego istnienia. Uczeń otrzymuje odpowiedź, iż to Jezus jest spełnieniem wszelkiej tęsknoty człowieka.

Jezus jest drogą. Nie potrzebujemy żadnej innej drogi – drogi Prawa, drogi duchowych metod. Jezus jest mistyczną drogą, która prowadzi ku światłu i rozumieniu, ku mądrości, ku wzrastającej świadomości i ku naszemu pierwotnemu przeznaczeniu. Jezus jest drogą a równocześnie celem. W Nim doświadczamy Boga jako życia i jako prawdy. W Nim objawia się nam Bóg. W Nim oglądamy Boga. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, zdążamy ku Bogu.

Wiara nie jest trwałym uposażeniem, lecz drogą, dzięki której pozostajemy istotami żywymi. Jezus jest życiem. W Nim jest możliwość rzeczywistego życia, w którym łączą się sprawy ziemi ze sprawami nieba. Jezus jest prawdą. Jest prawdą nie w sensie doktryny, lecz w sensie objawionego życia Boga. On odsunął przed nami zasłonę, która zasłaniała nam Boga. Każdy, kto idzie drogą Jezusa, ten nie tyle ma prawdę, ile żyje w prawdzie, żyje prawdziwie. Żyje w rozumieniu i przyjmowaniu rzeczywistości. Widzi świat taki, jakim on jest.Modlitwa


Potrzebuję umocnienia w wierze. Odkrywam w sobie wiarę i niewiarę, chęć odejścia od Ciebie, Boże, a równocześnie wielkie pragnienie przebywania w Twojej bliskości. Trudno odchodzić od tego, co ziemskie, na rzecz tego, co Twoje, które jest też i moim światem. Kiedy pomyślę o tym, że trzeba odejść z tej ziemi, rodzi się odczucie żalu. To jest przedziwne, że wierzymy w Ciebie Boże, a równocześnie nie chcemy umierać. Walczymy o to, aby żyć jak najdłużej na tej ziemi. Jest w tym jakieś niedowierzanie w życie wieczne, zarówno w to, że ono istnieje, jak i to, że czeka mnie tam szczęście.

Panie Boże, nie odczuwam przechodzenia z tego świata, do innego, chyba że moje starzenie się wskazuje na zbliżający się koniec życia. Przymnóż mi wiary bym rozpoznał, że jesteś. Na moje zaufanie Tobie mają wpływ sytuacje bolesne, w których nie mogę dostrzec Twojej ręki nade mną. Wolność i poczucie bezpieczeństwa są przeżyciami sporadycznie odczuwanymi. Taka sytuacja każe mi myśleć, że znajduję się poza Twoim domem, nie zaś w nim. Proszę Cię, Boże, bym odczuł, że mnie kochasz. Dlaczego wielu wokół mnie potrafi wskazać na wydarzenia będące znakami Twojej ingerencji z miłości, ja zaś nie mogę nazwać czegokolwiek, co mówiłoby o tym, że troszczysz się o mnie? „Panie, abym przejrzał!”

Liczba wyświetleń strony: 23626 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2021-05-13
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC