MENU


Pascha Jezusa Chrystusa


Scena 11
Piłat

Ewangelia
Jan 18, 28-32


Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: ŤJaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?ť W odpowiedzi rzekli do niego: ŤGdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobieť. Piłat więc rzekł do nich: ŤWeźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!ť Odpowiedzieli mu Żydzi: ŤNam nie wolno nikogo zabićť. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.Medytacja


Piłat jest biurokratą przywiązanym do stanowiska. Najważniejsza dla niego sprawa, to nie stracić posady. Jednak musi się opowiedzieć. W pewnych sytuacjach zajęcie jednoznacznej postawy jest konieczne. Z góry przychodzą rozkazy, sprawy do załatwienia; z dołu docierają niepokoje, głosy niezadowolenia. Przykry codzienny wysiłek utrzymania równowagi pomiędzy tymi dwiema siłami, ciągłe manewrowanie, żeby nie popsuć sobie kariery i nie narazić się nikomu. Mieć spokojne sumienie i równocześnie podobać się cesarzowi i ludziom, bo w końcu cesarz jest daleko, a z ludźmi trzeba jakoś żyć.

To jest dramat człowieka, który pomimo swych ogromnych braków posiada dużą kulturę, poczucie godności, a także podstawową uczciwość. Wydaje się, że ma określoną linię postępowania, ale przy okazji usiłuje ocalić wszystko: posadę, cesarską łaskę, dobre stosunki z władzami żydowskimi i uznanie u ludu. Będąc człowiekiem przebiegłym, szuka jakiegoś wyjścia z sytuacji.Modlitwa


Moje przywiązania i powiązania często nie wychodziły mi na dobre. Gdy patrzę na Piłata rodzi się we mnie współczucie dla uzależnionego człowieka. Znalazł się w sytuacji bardzo złożonej. Chciał wszystkich zadowolić, a to jest niemożliwe. Jak wybierać, aby być w zgodzie z Tobą, Panie, z sobą i jeszcze z bliźnimi. Tu zachodzi bardzo często sprzeczność interesów. Jeśli jednak wychodzę od tego że naprawdę „wierzę w Ciebie”, to owa sprzeczność jest pozorna. Wszystko chcę do Ciebie odnosić i Tobie podporządkować. Utrudniają mi ten zamiar doraźne korzyści i cele bliskie, jakie sobie nakreślam.

Proszę Panie, abym zadbał o własną kulturę w relacjach z innymi. Niech będzie we mnie dążenie do uszanowania w innych Twojego obrazu i podobieństwa. Potrzebuję daru uczciwości, przez który pragnę przynosić chwałę Twojemu Imieniu. Niech będę wolny od zachłanności zarówno na dobra materialne, jak i duchowe. Uwolnij mnie od przebiegłości, złej żądzy i chciwości. Udziel mądrości, która nikogo nie sądzi i nie skazuje. Naucz patrzenia na człowieka, pokornego i obfitującego w miłosierdzie. Niech będzie we mnie Twoja wyrozumiała łagodność.

Liczba wyświetleń strony: 37653 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2021-06-12
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC