MENU


Pascha Jezusa Chrystusa


Scena 17
Wyrok Piłata

Ewangelia
Jan 19, 13-16


Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: ŤOto król wasz!ť A oni krzyczeli: ŤPrecz! Precz! Ukrzyżuj Go!ť Piłat rzekł do nich: ŤCzyż króla waszego mam ukrzyżować?ť Odpowiedzieli arcykapłani: ŤPoza Cezarem nie mamy królať. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.Medytacja


Piłat i Żydzi ukazują sobie nawzajem, jak absurdalne jest ich rozumienie życia. Żydzi uzmysławiają rzymskiemu namiestnikowi, że jest tylko pozornym możnowładcą. Lęka się on Żydów i cesarza. Z jednej strony zależy mu na aprobacie Żydów, z drugiej – na akceptacji cesarza. Natomiast Piłat uzmysławia Żydom, że wydając Jezusa na śmierć, ostatecznie oddalili się od Boga jako ich prawdziwego króla i podporządkowali władzy cesarskiej. Ich słowa: „Poza cezarem nie mamy króla” zakrawają na ironię. Dowodzą, że Żydzi ostatecznie odstąpili od Boga. Oddali się światu. Każdy z nas oscyluje między Żydami a Piłatem, między mocą i niemocą, między Bogiem i światem, między wolnością i zależnością. Piłat jest pod wrażeniem osobowości Jezusa i chciałby Go uwolnić.

Dokonuje się akt podłości i niesprawiedliwości wobec Syna Bożego. Interesujące jest to, że to nie Piłat zasiadł na trybunale, lecz że on posadził Jezusa „na trybunale”. Takie tłumaczenie podaje Biblia ekumeniczna: „Wyprowadził Jezusa na zewnątrz i kazał Mu zająć miejsce na trybunale”. Otóż Ten, który zdaje się być sądzonym, w rzeczywistości sam sądzi ludzkość. Zdarzenie to, które kończy się skazaniem Jezusa na śmierć, widziane jest przez św. Jana jako prawdziwy blask chwały Chrystusa w uniżeniu Jego śmierci, właśnie dlatego, że Chrystusowi dana jest władza sędziowska i królewska.

Umycie rąk. Tanie, nieuczciwe chwyty stosowane wobec niewinnego i bezbronnego. Gdzie nie ma jasnej motywacji, będą tanie chwyty. Rozeznajmy wobec siebie tanie chwyty. Czy coś jest chwytem, czy nie, zależy od motywacji. Serce decyduje - czym ono jest. Postawa prawdy, chroni przed tanimi chwytami. Prawda każe zrezygnować z metod manipulowania ludźmi.

Jakie są główne motory w tym wydarzeniu? Nienawiść, żądza władzy, strach. Nienawiść Sanchedrynu do Jezusa i Piłata. Każda ludzka namiętność, zaślepia człowieka. Istnieje konieczność uporządkowania uczuć. Gdy namiętność opanuje człowieka, to stopniowo degraduje jego życie.

Im więcej uciążliwa jest słabość, tym więcej potrzeba prawdy. Słabość nie powinna stać się namiętnością. Słabość jest namiętnością, gdy staje się pierwszą motywacją. Ważne, byśmy w działaniu pragnęli poznać rzeczywistą motywację, którą się kierujemy. By motywacje religijne, nie były tanią przykrywką dla lęku, namiętności. Jezus jest opanowany, pełen godności. Spokojem zwraca uwagę Piłata na siebie.Modlitwa


Ile razy się z tym spotykam, że człowiek umywa ręce. Sam nie jestem wolny od takiej postawy. Gdy umywam ręce w dobrej sprawie, to tak, jakbym oddalał się od Ciebie Jezu. Jest to jakiś przejaw strachu, ale i obojętności. Zaangażowanie się w coś, jest jakimś ryzykiem, często znacznym. Piłat nie chciał stanąć po Twojej stronie, Panie. Za wiele mógł stracić. Nie znał Cię. Zrobiłeś na Nim wrażenie ale to za mało, żeby nadstawił swój „cenny” kark za Ciebie.

Umywanie rąk jest postawą podłą. To nic innego, jak już wydanie wyroku. Nie angażujemy się w coś, co jak nam się wydaje, jest sprawą spaloną, można stracić. Za małymi sprawami, wydaje się, jakby niewiele znaczącymi kryją się problemy, których nie można lekceważyć. Chciałbym to zawsze umieć rozeznać i pomóc, na miarę możliwości. Mam świadomość, że gdy umywam ręce, jestem sądzony za moją obojętność i za brak dobra, którego jest mniej wokół mnie. To tak, jakby nie zależało mi na Twoim Panie Królestwie. Uczyń mnie Jezu dobrze wrażliwym i szanującym przekonania i wartości, którymi inni żyją. Proszę Cię, Panie abym w swojej wierze nie chował się za pustymi hasłami oczekując, że inni zrobią to, na co ja nie mam odwagi.

Liczba wyświetleń strony: 60399 * Liczba gości online: 12 * Ostatnia aktualizacja: 2021-08-02
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC