MENU


Rozważanie życia Jezusa ChrystusaNajważniejszym ćwiczeniem w życiu człowieka pragnącego Boga, jest rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Rozumienie słów jest możliwe wówczas, gdy człowiek zdecyduje się na Jego naśladowanie. Rozważanie życia Pana umożliwia uwolnienie od złudzeń tego, co człowiek na Ziemi nazywa bogactwem. A przecież bogactwem może być to, co daje nadzieję, która nigdy nie zawodzi.

Czymś niegodnym człowieka jest troska o pozycję społeczną bez równoczesnej troski o dobre, uczciwe i bogobojne życie. Rozważanie życia Jezusa umożliwia zobaczenie siebie w świetle, ponieważ słowo Pana jest światłem. W nim dokonujemy odkrycia stanu naszej wolności. Jaką jest wolność w nas taka i refleksja i zdolność rozumienia Ewangelii. Bez wolności ducha człowiek spełnia przede wszystkim pragnienia ciała i pozwala na kierowanie sobą przez żądze. Wolność ducha, to także umiejętność zobaczenia siebie w szerszej perspektywie, w perspektywie wieczności.

Zniewolenie wewnętrzne każe człowiekowi zatrzymać się na doczesności i w niej dostrzegać źródła pocieszenia. Jak zniewolenie duchowe i moralne człowieka jest dla niego uciskiem i drogą łez, tak i pocieszenie, którego źródłem jest zniewolenie jest iluzją i pogrążaniem się w ucisku.

Człowiek nie pocieszy się tym co dostrzega w wymiarze życia doczesnego, jeśli nie patrzy przez pryzmat przyszłego życia. Cieszy to, co ma początek w wolności serca i do wolności prowadzi. Wolność poszerza i pogłębia ludzkie serce. Stąd ważne są pytania, które pojawiają się w tym rozważaniu: czym usiłuję pocieszać siebie patrząc i słuchając na to, co mnie otacza? Czy to, na co patrzę i jak patrzę, zbliża mnie do życia wiecznego. Wolność wewnętrzna przywołuje na człowieka silne pragnienie Boga. Jest ona tym darem, który pozwala już teraz mieszkać w Nim. Takie jest ludzkie serce, jak to, co człowiek w nim przechowuje, rozważa, czym się zajmuje z całkowitym oddaniem.
Liczba wyświetleń strony: 4669 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC