MENU


Bezpieczeństwo i wolność w samotnościWięzi, które łączą ludzi dają poczucie bezpieczeństwa i siły. Jednak w tym może zawierać się znaczny stopień niebezpieczeństwa. Poszczególne osoby cieszące się dużym poczuciem bezpieczeństwa z racji więzi z innymi, mogą nie doświadczać wolności, a przez to, nie rozwijać się. Jest tak, że ktoś za nich myśli, zapewnia im to, czego potrzebują do życia, a w zamian oczekuje jedynie podporządkowania się, ścisłej zależności, informowania o wszystkim, co przeżywa. W takiej sytuacji jest niewiele miejsca dla własnej pomysłowości, twórczości.

Niebezpieczne jest to, że ktoś za nas podejmuje decyzje. Kiedy uświadomimy sobie, że bardzo chcemy o czymś zdecydować sami, możemy mieć trudność z uwolnieniem się spod władzy osób dominujących. Z jednej strony, aby żyć i wzrastać potrzebujemy przynależności do innych, więzi z innymi, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Więzi te jednak mogą nie dopuścić do powstania w nas lęku, który inspiruje do poznawania nowych rozwiązań i zbliża do Boga. Lęk będący uczuciem samotności, jest człowiekowi potrzebny. Decyduje się on wówczas na podjęcie ryzyka poznawania i działania poza utartymi schematami. Ma odwagę pójść w stronę, w której inni jeszcze nie poszli.

Powinna być w człowieku usilna potrzeba samodzielnego działania, odrzucenia konformizmu i wygody. Trzeba w jakimś momencie życia zdecydować się na opuszczenie grupy, w celu znalezienia własnej prawdy. Konieczna jest nasza zgoda na to, że w związku z odejściem od osób nam bliskich, przez pewien okres czasu będziemy przeżywać chwile lęku. Jeśli natomiast zdecydujemy o pozostaniu w grupie, podejmujemy ryzyko stłumienia naszej osobowości, potencjału nie znanych jeszcze własnych możliwości rozwoju. W samotności istnieje szansa na poznanie siebie takim, jakim nie poznam się w grupie. Odkryjemy przede wszystkim naszą więź z Bogiem. Do równowagi wewnętrznej dochodzimy poprzez uświadomienie sobie i połączenie obu pragnień niezwykle ważnych: bezpieczeństwa w grupie i wolności w samotności. Jedno i drugie pragnienie jest ważne, lecz powinny one w jakimś momencie stać się czymś jednym w człowieku.
Liczba wyświetleń strony: 4842 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC