MENU


Zapiski księdza

Poniedziałek, 1 listopada 2010

Uświadamiam sobie, że można żyć nawet wtedy, kiedy życie jest czyśćcem a nawet piekłem.

Można przekraczać granice ludzkiej wytrzymałości. Z Bogiem można zajść bardzo daleko.

Wtorek, 2 listopada 2010

W każdym cierpieniu, niepowodzeniu, w przeżywanych stratach dostrzegam zapowiedź mojej śmierci. Dzisiaj jest dobry czas na podsumowanie własnego życia.

Nie lękam się życia czując, że jestem kochany. Pragnę nie lękać się śmierci, kiedy przyjdzie, mając świadomość tego, że KTOŚ patrzy na mnie z miłością.

Środa, 3 listopada 2010

Szukam tego, co jest życiem duchowym. Dlatego konieczne jest odejście od spraw, słów, wydarzeń, obrazów, prowadzących do życia pozornego i wypaczonego, gdyż ono jest demoniczne.

Szatan nie może pokonać tego, kto jest mocno zaangażowany w życiu duchowym.

W życiu duchowym pragnę czerpać przyjemność z Boga.

Czwartek, 4 listopada 2010

Kiedy przychodzę do Jezusa, kiedy słucham Jego słowa, kiedy odzyskuję radość, która jest w Nim, poznaję siebie, jako grzesznika.

Szukam Jezusa, ponieważ mam świadomość bycia grzesznikiem. Brak tej świadomości powodował, że nie przychodziłem do Niego, nie łaknąłem Jego słowa, nie pragnąłem radości, która jest w Jego sercu.

Piątek, 5 listopada 2010

Gotowość na odpowiadanie Bogu staram się utrzymać przy życiu.

Tak rozumiem moją wiarę.

Sobota, 6 listopada 2010

Myślę o pocieszeniu od Ducha Świętego. Jest ono moją radością i mocą. Daje mi pewność, że Bóg mnie kocha i darzy łaską. Odczuwam siłę do miłowania Boga w cierpieniu i służbie dla Niego.

Pocieszenie wprowadza we mnie siłę i mobilizuje do pomnażania dobra. Bez niego nie mogę kochać, służyć, znosić cierpienia, które po ludzku, są ponad moje siły.

Niedziela, 7 listopada 2010

Pokój serca przychodzi wtedy, kiedy czynię dobro doświadczając bólu samotności, godząc się na nią.

Z pokojem serca pojawia się odwaga do życia w samotności.

Poniedziałek, 8 listopada 2010

Dostrzegam niestałość, tymczasowość, przemijanie tego wszystkiego, co łączy się z moim życiem. Nie tracę chęci do życia, ani potrzeby refleksji i podejmowania wciąż na nowo wysiłku zrozumienia.

Szukanie Boga, myślenie o Nim, nasłuchiwanie znaczenia Jego słów jest najpiękniejszym doświadczeniem, w którym smakuję.


« poprzednia -   1  2  3  4   - następna »


Liczba wyświetleń strony: 3638 * Liczba gości online: 36 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC