MENU


Zapiski księdza

Czwartek, 1 grudnia 2011

Kiedy doświadczam przeciwieństw na drodze wiary, poznaję, że jest to droga prowadząca do mocnej wiary.

Piątek, 2 grudnia 2011

Całe moje życie zmierza do przemienienia się w nieustanną modlitwę.

Jestem świadomy konieczności prowadzenia walki przez dobrowolne poddanie się próbom, w które Bóg wprowadza.

Potrzebuję cierpliwości dla której źródłem jest wytrwała medytacja Słowa Bożego.

Sobota, 3 grudnia 2011

Jestem świadomy tego, że moje życie może być płodne, a nawet powinno być takie. Jezus chce bym dawał życie. Ta płodność trochę mnie przeraża.

Bardzo chcę dawać życie duchowe i nieść tych, którym przywróciłem chęć życia.

Niedziela, 4 grudnia 2011

Bardzo tego pragnę, aby całe moje ciało i serce i umysł i całe moje życie stało się znakiem dobrej nowiny.

Poniedziałek, 5 grudnia 2011

Niezbędna jest taka wizja życia chrześcijańskiego, która daje mi siłę i odwagę do życia z własnymi niepewnościami, lękami, zahamowaniami, słabościami.

Wtorek, 6 grudnia 2011

Wśród swoich słabości mogę być człowiekiem żyjącym w wolności i zaufaniu do Boga, bliźnich i do siebie.

Konieczne jest przyzwolenie sobie na bycie słabym i na bycie takim człowiekiem, który dopuszcza w swoim życiu lęk i niepewność.

Środa, 7 grudnia 2011

Życia na ziemi nie mogę dobrze przeżywać, nie będąc prowadzonym, nie będąc szukanym i przyzwalającym na odnalezienie przez Pana.

Czwartek, 8 grudnia 2011

Maryja jest "pełna łaski", pełna szczęścia, pełna troski o tych, których kocha. Jej "pełnią" są ci, których kocha, z którymi jest wszędzie nigdy się nie rozstając.

Przez postawione pytania i usłyszane odpowiedzi dojrzewa do misji, czyli do miłości. Pytania, które stawia, wynikają z Jej wrażliwości, czułości serca. One pogłębiają Jej czułość w słuchaniu.

Pragnę, aby moje pytania, słuchanie, rozmowy, pogłębiały czułość serca.


« poprzednia -   1  2  3  4   - następna »


Liczba wyświetleń strony: 4103 * Liczba gości online: 38 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC