MENU


Zapiski księdza

Środa, 30 kwietnia 2014

Pragnę, aby moja obecność wśród innych, jako kapłana, budziła wrażliwość na obecność Boga.

Wtorek, 29 kwietnia 2014

Kiedy oddaję Jezusowi wszystko, co jest moim trudem, odkrywam Jego obecność.

Zmęczenie przyczynia się we mnie do utraty duchowej odporności.

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Aby zbliżyć się do Boga, poznać Jego pragnienia muszę być cierpliwy, wewnętrznie oczyszczony, zgadzający się na ciszę i nadzieję.

Niedziela, 27 kwietnia 2014

Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. (Dz 50)

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim. (Dz 570)

Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz 1521)

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075)

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu. (Dz 687)

Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. (Dz1448)

Sobota, 26 kwietnia 2014

Kontemplacja jest dla mnie głębokim wpatrywaniem się tak, jak czyni to człowiek, którego opanowała miłość.

Piątek, 25 kwietnia 2014

Chrystus umarł, aby mnie przyprowadzić do Boga.

Nie ma zatem możliwości zerwania z grzechem, jeśli nie będzie cierpienia w ciele.

Czwartek, 24 kwietnia 2014

Mam potrzebę lgnięcia do Bożych napomnień. Odczuwam, jak Jezus otwiera mi serce na ich słuchanie.

Środa, 23 kwietnia 2014

Jeśli szukam tego, co jest w niebie, rzeczywiście już zmartwychwstałem z Chrystusem.

Pan pozwala mi rozumieć Jego przykazania i rozważać Jego cuda. Poznaję, że szukam tego, co jest w niebie.


« poprzednia -   1  2  3  4   - następna »


Liczba wyświetleń strony: 10081 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2019-04-23
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC