MENU


Zapiski księdza

Piątek, 1 maja 2009

"Pełna łaski" jest jak imię Maryi. Bóg odczuwa wobec Maryi szczególną sympatię. Ona daje siebie. Najpełniej wyraża się w dawaniu i w otwartości. Wszyscy, którzy kochają, są otwarci. Ponieważ są wewnętrznie piękni przez miłość, otwartość pokazuje ich zrodzonymi z MIŁOŚCI.

Maryja jest kobietą spełnioną, będąc napełniona łaską czyli samym Bogiem. Szukanie pełni a tym samym spełnienia poza Nim, bardzo często prowadzi człowieka do smutku, poczucia źle przeżywanego życia.

Sobota, 2 maja 2009

Niezwykłe są słowa, zapewne wielokrotnie powtarzane przez Maryję, "niech mi się stanie". Dzięki tym słowom zapewnia sobie stan pełnego wewnętrznego spokoju. Powtarzając te słowa, szczególnie w wydarzeniach napełniających bólem, czy w trudnych sytuacjach, uwalniam się od zachwiania wewnętrznej równowagi.

Zdanie się na Boga, powierzanie się Jemu, to sposób na codzienne wyznawanie wiary. To zapewnia pokój i siłę, łagodność i godność. "Niech mi się stanie" sprawiało, że Maryja się nie załamała, a ponadto odczuła wolność od wszelkiego lęku.

Powtarzam za Tobą i z Tobą Maryjo: "Niech mi się stanie".

Niedziela, 3 maja 2009

Bóg staje się dla człowieka tak wielkim cudem, że człowiek doświadczający Go, czuje się całkowicie wolny. Nic nie jest za trudne, ponieważ Bóg ze mną.

Maryja jest osobą kontemplującą Boga, On jest Jej wewnętrzną siłą.

Kontemplatyk jest człowiekiem dojrzałym. Smakuje w zachwycie, wzruszeniu i wdzięczności. Jest osobą uwiedzioną i porwaną przez Boga, najgłębiej Go przeżywającą. Trwa w zadziwieniu.

Poniedziałek, 4 maja 2009

Maryja, podejmując decyzję w Nazarecie, nie miała oparcia w człowieku. Oddaje siebie Bogu nie rozumiejąc Jego zamiarów. Nie wyraża wątpliwości, nie żąda gwarancji. Przygnieciona i głęboko poruszona tajemnicą Wcielenia. Inteligentna i refleksyjna, wzruszona, wdzięczna, zmieszana.

Bardzo często jest tak, że najlepszym sposobem wyrażenia wdzięczności za obdarowanie, jest całkowite milczenie.

W Maryi musiało być coś szczególnego. Józef Ją podziwiał, a nawet czcił. Była godna czci, a Józef odnoszący się do Niej z nieskończoną delikatnością wyczuwał coś, co upewniało Go w Jego przeczuciach.

Józef wrażliwy na to, co Boże, pełen troski w większym stopniu o innych niż o samego siebie, otwarty na zrozumienie i przebaczenie, na opanowanie siebie. Umiał czekać i cierpieć samemu, aby inni nie cierpieli.

Maryja jest dla Niego kimś więcej niż miłą dziewczyną. Ludzkie więzy uczuciowe zostają przekroczone i uszlachetnione.

Jak trudno, po ludzku rzecz biorąc, przezwyciężyć prawa ciała i żyć w stanie adoracji.

Wtorek, 5 maja 2009

Trzeba uczyć się oczekiwać tego, co nieoczekiwane. Konieczne jest uwolnienie się od pragnienia panowania nad wszystkim, radzenia sobie ze wszystkim, kontrolowania wszystkiego, co odnosi się do naszego życia.

Środa, 6 maja 2009

Żeby zmienić moje przeżycia, powinienem zmienić moje myślenie. To szczęście, którego oczekuję, jest w znacznym stopniu zależne od tego, czy moje myślenie jest zdrowe czy chore. Ono decyduje o podejściu do życia.

Jakie myślenie i odczuwanie, taki człowiek.

Czwartek, 7 maja 2009

Trwać w Chrystusie, to pozwolić, aby słowa Jezusa we mnie pulsowały, abym czerpał z nich życie: radość, pocieszenie, nowe myślenie, nową wrażliwość, nowe spojrzenie, odnowioną interpretację tego, co się wydarzyło w moim życiu.

Chwała Boga objawia się przez człowieka, w którym trwa nauka Chrystusa. Nasze trwanie, które oznacza oddychanie słowem Bożym, czyni modlitwę skuteczną. Bowiem trwając w Bogu, oddychamy Jego pragnieniami. Stąd nasze prośby do Boga są zgodne z pragnieniami Jego Serca.

Bóg jest poznawany i kochany, kiedy my jesteśmy Jego uczniami, gdy Jego słowo jest naszą radością, gdy za sprawą Jego słowa dokonuje się w nas przemiana.

Piątek, 8 maja 2009

Bóg wie, co wymaga we mnie oczyszczenia. Oczyszczenie łączy się ze zranieniem. Dobrze jest pamiętać, że wrażliwość na Boga dana jest sercu zranionemu.

Oczyszczenie, a przez to zranienie, to większy dostęp do myśli Boga i odczuć Jego Serca.


« poprzednia -   1  2  3  4   - następna »


Liczba wyświetleń strony: 3768 * Liczba gości online: 32 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC